Ook in de atletiek wordt nog de traditionele mijl gelopen. 1 metre is equal to 0.00062137119223733 miles, or 0.001 km. Example. This is a very easy to use kilometer to miles converter.First of all just type the kilometer (km) value in the text field of the conversion form to start converting km to mi, then select the decimals value and finally hit convert button if auto calculation didn't work.Miles value will be converted automatically as you type.. Converteer een tempo van min sec naar . 18 Mile(s) / 0.62137119223733 = 28.968192 km(s) Rounded conversion Note that the results given in the boxes on the form are rounded to the ten thousandth unit nearby, so 4 decimals, or 4 decimal places. The symbol for kilometer is km. A nautical mile is based on the circumference of the Earth and is used by sea and air navigators. Converting 80 mi to km is easy. Bijvoorbeeld, neem de opeenvolgende Fibonaccigetallen 21 en 34. There are 1.852 kilometers in a nautical mile. It is defined to be equal to 1,760 international yards (one yard = 0.9144 m ) and is therefore equal to 1,609.344 meters (1.609344 km, exactly).A kilometer is = 0.621371192 miles.Mile is used in the US, the United Kingdom and in some other countries (limited use in Canada, New Zealand, Australia). In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië wordt de mijl in plaats van de kilometer gebruikt. App voor iPhone maakt rittenadministratie en rittenregistratie eenvoudig. A nautical mile is a non-SI unit of Length or Distance. The distance d in miles (mi) is equal to the distance d in kilometers (km) divided by 1.609344:. A kilometer , or kilometre, is a unit of length equal to 1,000 meters, or about 0.621 miles. You can become a member of Miles & Smiles Assistance for 2.000 Miles for one year of privileges that make your life easier. Easy miles to kilometers conversion using this mi to km converter online. A nautical mile is based on the circumference of the … Dit gegeven bemoeilijkte in niet geringe mate de definitieve omrekening van mijl naar km. What is a kilometer (km)? How to convert kilometers to miles. Hier kan je eenvoudig je tempo of snelheid van minuten per kilometer omrekenen naar km per uur of omgekeerd. Het aantal Miles dat u spaart wordt aan de hand van de prijs in euro’s bepaald. Resultaat berekening: Tempo: Eenheid: 12.0: km per uur: 05:00: This is done easily using a free online converter such as ours, or your handy old-school calculator or a mobile calculator app. Kilometer. d (mi) = d (km) / 1.609344 . Mijl omrekenen naar kilometer. Reken km naar mijl om Wanneer je wilt weten wat een afstand in kilometers precies in mijl is, dan kun je gebruik maken van deze omrekentool. For example, to calculate how many miles is 100 kilometers, multiply 100 by 0.62137119223, that makes 62.137119223 miles is 100 km. The international mile is defined by international agreement. 23 miles = 37.014912 km. miles or km The SI base unit for length is the metre. Easily convert 23 miles to km (Using simple converter). Simply use our calculator above, or apply the formula to change the length 1.4 mi to km. This is a very easy to use miles to kilometer converter.First of all just type the miles (mi) value in the text field of the conversion form to start converting mi to km, then select the decimals value and finally hit convert button if auto calculation didn't work.Kilometer value will be converted automatically as you type.. Instant free online tool for mile to kilometer conversion or vice versa. 2,000 Mile, Miles & Smiles Assistance is there for you! Also, explore tools to convert mile or kilometer to other length units or learn more about length conversions. History/origin: The prefix kilo- is a metric prefix indicating one thousand. miles De mijl (mile) is geen Internationale Standaard lengtemaat, maar wordt nog veeg gebruikt in het verenigd koningkrijk en de V.S. Zeemijl naar KM omrekenen. Miles To KM | How to convert miles to kilometers. A nautical mile is a non-SI unit of Length or Distance. Miles to km calculator. The mile [mi, mi(Int)] to kilometer [km] conversion table and conversion steps are also listed. Easily convert miles to kilometers, with formula, conversion chart, auto conversion to common lengths, more Learn how many kilometers equal one mile and use our conversion table for quick reference. A mile is a unit of distance equal to 5,280 feet or exactly 1.609344 kilometers. Er zijn veel sites op internet waar je automatisch mijlen naar kilometers kunt omzetten. Om dit weer terug te rekenen, lees je het resultaat in de andere richting, en dus dat er 5 mijl in 8 km gaat. 1 Miles per hour = 1.6093 Kilometres per hour: 10 Miles per hour = 16.0934 Kilometres per hour: 2500 Miles per hour = 4023.36 Kilometres per hour: 2 Miles per hour = 3.2187 Kilometres per hour: 20 Miles per hour = 32.1869 Kilometres per hour: 5000 Miles per hour = 8046.72 Kilometres per hour: 3 Miles per hour = 4.828 Kilometres per hour: 30 Miles per hour = 48.2803 Kilometres per hour Genereer extra inkomsten door een zending in Miles mee te pakken. In the United States and the United Kingdom, distances are measured in miles.In most other countries, the metric system is … The Km to miles converter table below shows conversion between miles and kilometers. Je krijgt van mij de order- en pickup-details. 1 kilometer is equal to 0.62137119 miles: 1 km = (1/1.609344) mi = 0.62137119 mi. It is commonly used to measure the distance between places in the United States and United Kingdom. In de zee- en luchtvaart wordt de zeemijl gebruikt, die gelijk is aan 1852 meter. One kilometer is equivalent to 0.6214 miles. Use this page to learn how to convert between miles and kilometres. It is defined to be precisely 1,760 international yards (by definition, 0.9144 m each) and is therefore exactly 1,609.344 metres (1.609344 km).A kilometer is 0.621371192 miles.It is used in the US and the United Kingdom. 1 km = (1/1.609344) mi = 0.62137119 mi The symbol for nautical mile is M or NM or nmi. FcMiles is gebruiksvriendelijke kilometerregistratie tool. In dat opzicht is de kilometer ook een mijl. Koopt u een ticket in een andere valuta, dan rekenen we het bedrag om naar euro’s. Miles to Km converter. Enter 23 Miles here, and you'll be able to convert 23 Miles to Kilometers easily It is approximately one minute of arc measured along any meridian. Accepteer de rit en you’re good to go. To convert from nautical miles to kilometers, multiply the measurement in M (nm, nmi) by 1.852 to get the equivalent in km. What is a nautical mile (M, NM, or nmi)? Log in op uw Flying Blue-account of geef uw Flying Blue-nummer op tijdens het boeken. Ritten registratie en ritten administratie conform de Belastingdienst, handig bij km registratie van woon werk verkeer en declaratie km vergoeding. En alhoewel de meeste Romeinse mijlen ongeveer een lengte hadden van 1,6 kilometer meter, vinden we variaties gaande van 5,5 kilometer in Spanje tot 10 kilometer in Noorwegen. 18 mile(s) / 0.62137119223733 = 28.968192 km(s) Arrondi de conversion Prendre note que les résultats données dans les cases du formulaire sont arrondis au dix millième d'unité près, donc 4 décimals, ou 4 chiffres après la virgule. De Engelse mijl of mile (Engels: statute mile) is een lengtemaat die gelijk is aan 80 chain, d.i. Tot heden is de Engelse mijl (Engels: mile of statute mile) van 1609,344 meter een belangrijke of zelfs de meest gebruikte standaard in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en andere Angelsaksische landen. Er gaat 8 kilometer in 5 mijl. There are 0.5399568 nautical miles in a kilometer. Type in your own numbers in the form to convert the units! Geen gedoe, je bent makkelijk en snel op weg met Miles! Convert 20 kilometers to miles: 1 Miles = 1.6093 Kilometer: 10 Miles = 16.0934 Kilometer: 2500 Miles = 4023.36 Kilometer: 2 Miles = 3.2187 Kilometer: 20 Miles = 32.1869 Kilometer: 5000 Miles = 8046.72 Kilometer: 3 Miles = 4.828 Kilometer: 30 Miles = 48.2803 Kilometer: 10000 Miles = 16093.44 Kilometer: 4 Miles = 6.4374 Kilometer: 40 Miles = 64.3738 Kilometer: 25000 Miles = 40233.6 Kilometer: 5 Miles = 8.0467 Kilometer Van min/km naar km/u. Nautical miles to kilometers conversion example 1 Kilometer (km) is equal to 0.62137119223 mile. Converteer min/km naar km/h en omgekeerd. 1760 yard ofwel 1609,344 meter.Het eenheidssymbool is mi.. Hoewel het geen SI-eenheid is, wordt deze lengte onder andere in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië gebruikt. Je vult simpelweg de waarde aan zeemijlen die je wilt omrekenen in en vervolgens wordt deze waarde omgerekend naar kilometer. 80 miles equal 128.74752 kilometers (80mi = 128.74752km). Dit werkt alleen als schatting. To convert kilometers to miles, multiply the kilometer value by 0.62137119223 or divide by 1.609344. 1.4 miles equal 2.2530816 kilometers (1.4mi = 2.2530816km). Learn how to convert mi to km yourself using our calculation examples. Definition: A kilometer (symbol: km) is a unit of length in the International System of Units (SI). The international statute mile is defined by international agreement. Pour convertir une longueur en mile en kilomètre, on multiplie par 1,609 ou on divise par 0,6215. Hier reken je precies om van km naar mijlen, zodat je ook in het buitenland weet hoe groot een bepaalde afstand is. Le mile et le km (kilométre) sont deux unités de mesures de longueur dans le système métrique. One kilometer is therefore one thousand meters. Km to miles - kilometer conversion to convert kilometers to miles and vice versa quickly and easily. Note that rounding errors may occur, so always check the results. The International spelling for this unit is kilometre. Simply use our calculator above, or apply the formula to change the length 80 mi to km. Op het moment dat je km naar zeemijl wilt omrekenen, dan is dit mogelijk door het vakje voor het woord kilometer in te vullen. 1 mile is equal to 1.609344 kilometers: 1 mi = 1.609344 km. Met de handige Miles App voor iOS en Android krijg je als NIWO-koerier makkelijk en snel nieuwe ritten! How to convert Nautical Miles to Kilometers. Kilometer and Mile are both units of distance. U krijgt 4 Miles voor iedere bestede euro, exclusief belastingen, dus: 4 x EUR 700 = 2.800 Miles. Zeemijl omrekenen doe je eenvoudig en snel via Omrekenen.nl. Converting 1.4 mi to km is easy. De kilometer is gedefinieerd als 1000 meter.